Co robić, gdy komin się poci?

komin

Pocenie się komina przejawiające się powstaniem nieestetycznych i śmierdzących plam lub przyspieszone zbieranie się w kominie gęstego szlamu są oznakami nieprawidłowej pracy systemu kominowego. Jeśli zanieczyszczenia pojawiły się stosunkowo niedawno, można się ich stosunkowo łatwo pozbyć, modernizując instalację kominową za pomocą odpowiedniego stalowego wkładu. Powstrzyma to pogłębianie się zniszczeń i pozwoli na ich szybkie i trwałe usunięcie.

Kiedy pojawiają się objawy pocenia się komina?

Prawidłowe funkcjonowanie systemu kominowego powinno gwarantować sprawne pozbywanie się powstających gazów spalinowych i wyprowadzanie ich poza budynek. Dobry komin będzie miał odpowiedni ciąg, który umożliwi wyprowadzanie dymów i spalin, jego wewnętrzne ścianki nie będą zaburzać przepływu, a utrzymanie ich w odpowiednim stanie nie powinno sprawiać kominiarzowi wykonującemu regularne przeglądy żadnych problemów. Poprawnie przygotowana instalacja kominowa nie może się zbytnio przegrzewać ani wychładzać. Na jej zewnętrznych ściankach nie powinny też pojawiać się żadne wykwity czy plamy. Jeśli dochodzi to takiej sytuacji, a na kominie czy to wewnątrz budynku, czy też na zewnątrz pojawiają się nieestetyczne i często śmierdzące ślady użytkownik może być pewien, że doszło do zjawiska określanego poceniem się komina i konieczna jest szybka reakcja, która pozwoli na powstrzymanie dalszych zniszczeń oraz usunięcie zanieczyszczeń. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań w porę, sytuacja może się pogarszać, a pozbycie się plam stanie się bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe – wyjaśnia przedstawiciel firmy Tanie Kominy, która zajmuje się sprzedażą nowoczesnych systemów kominowych.

Zjawisko pocenia się komina najczęściej pojawia się w budynkach, w których przeprowadzono częściową modernizację systemu centralnego ogrzewania i wymieniono kocioł. Coraz częściej zjawisko to można zaobserwować tam, gdzie stary piec lub kocioł zasypowy zastąpiono znacznie nowocześniejszym urządzeniem spalającym węgiel albo pellet drzewny np. w ramach dopłat oferowanych w programie „Czyste powietrze” czy ulgi termomodernizacyjnej. Powodem pojawiania się plam i wykwitów jest w takim przypadku znaczne obniżenie temperatury powstających gazów spalinowych. W piecach i kotłach starego typu powstające dymy były na ogół bardzo gorące, co dawało odpowiedni ciąg kominowy oraz sprawiało, że łatwo opuszczały one komin.

Każda instalacja kominowa powinna być dobrze dopasowana do rodzaju podłączonego do niej urządzenia grzewczego. Liczy się zarówno wewnętrzna średnica przewodu kominowego, jak i właściwa gładkość, które przekładają się bezpośrednio na siłę ciągu. Nie powinno się zapominać również o dopasowaniu materiału, z którego jest wykonane wnętrze komina. Przy wymianie kotła lub pieca najlepszym rozwiązaniem będzie zadbanie o zainstalowanie odpowiedniego wkładu kominowego.

Komin może się jednak pocić mnie tylko w wyniku wymiany urządzenia grzewczego, ale również wówczas, gdy użytkownik zmienił rodzaj stosowanego paliwa. Do pocenia może dochodzić również w starym kotle lub piecu, gdy zacznie się spalać węgiel o niskiej kaloryczności albo opał o bardzo wysokiej wilgotności, dotyczy to zwłaszcza palenia drewnem.

Dlaczego dochodzi do pocenia się komina?

Nowoczesne urządzenia grzewcze są zaprojektowane w taki sposób, aby działały z maksymalną efektywnością i w pełni wykorzystywały energię zgromadzoną w opale, nie powodując przy tym zbyt wielkiej emisji szkodliwych substancji. Nowoczesne kotły węglowe z palnikami retortowymi czy kotły pelletowe uzyskują więc znacznie wyższe temperatury spalania niż starsze urządzenia. Są one jednak zbudowane tak, by do podgrzewania wody można było odzyskiwać również energię zmagazynowaną w ulatujących gazach. Odpowiednio zaprojektowane wymienniki będą więc w znacznie większym stopniu wychładzały ulatujące do komina spaliny. Jeśli dodatkowo sam komin nie został poprawnie zaizolowany, jego wewnętrzna powierzchnia stanie się na tyle zimna, że dym osiągnie temperaturę tzw. punktu rosy i zacznie się skraplać oraz osadzać na wewnętrznej ścianie komina.

Warto pamiętać, że wśród substancji tworzących dym znajduje się wiele substancji, które w połączeniu z wodą tworzą agresywne chemicznie związki, m.in. kwas siarkowy, kwas węglowy czy kwas azotowy. Substancje te osadzając się na wewnętrznych ścianach komina, bardzo łatwo wnikają w znajdujące się między cegłami spoiny, a z czasem przedostają się również przez strukturę niszczonych cegieł. Penetrując mury, chemikalia dość często przenikają na ściany zewnętrzne, stając się główną przyczyną plam.

Pocenie się komina to jednak w wielu przypadkach nie tylko problem przenikania pojawiających się w kominie skroplin, ale także błotnistej mazi, która bardzo szybko zmniejsza światło komina, często wręcz blokując wyczystkę czy prowadząc do zatkania pojemnika na kondensat, o ile jest on zamontowany. Przyczyną tego zjawiska jest mieszanie się osadzającej się w sposób naturalny w kominach sadzy lub substancji smolistych. W połączeniu z kwasami tworzą one półpłynną substancję, która spływa w dół komina, nierzadko dość szybko go czopując.

Jak można zapobiec poceniu się komina?

Najlepszą metodą zapobiegania powstawaniu zjawiska pocenia się komina jest pamiętanie o korzystaniu z opału dobrej jakości oraz, w razie modernizacji kotłowni, o zainstalowaniu odpowiedniego wkładu kominowego. Przy podłączeniu do istniejącej instalacji kominowej nowego kotła, pieca lub kominka z płaszczem wodnym albo systemem dystrybucji gorącego powietrza warto zdecydować się również na zakup i zamontowanie stalowego wkładu kwaso-żaroodpornego o właściwej dla urządzenia grzewczego średnicy. W przypadku kotłów i pieców na paliwo stałe, tj. węgiel, drewno lub jego pochodne, a także wszelkie odmiany agropelletu od pestek po ziarno energetyczne, najlepszym rozwiązaniem będzie wkład jednocześnie odporny na wysoką temperaturę oraz działanie kondensatu. Będzie on zabezpieczał przed ryzykiem skutków pożaru komina, jak również wyeliminuje możliwość przenikania agresywnych substancji do wnętrza murów.

Montaż stalowego wkładu kominowego w istniejącym kominie ceglanym jest stosunkowo prosty i wymaga jedynie usunięcia czapy kominowej oraz wykonania otworu w kominie na wysokości, na której ma być założony trójnik służący do podłączenia czopucha. Dolne części przewodu kominowego – pojemnik odprowadzający skropliny, wyczystka i trójnik są instalowane z wykorzystaniem wykutego otworu, a reszta wkładu jest składana na zewnątrz i sukcesywnie opuszczana do wnętrza komina. Połączenia kielichowe czy oferowane przez niektórych producentów dodatkowe uszczelniacze gwarantują, że przez komin nie przedostanie się kondensat, a powstające skropliny będą swobodnie spływać do zbiornika a stamtąd po ewentualnym rozcieńczeniu do kanalizacji.

Jeśli doszło już do powstania wykwitów, poza wymianą lub instalacją wkładu kominowego konieczne będzie skucie zniszczonych tynków, a w niektórych przypadkach także wymiana uszkodzonych cegieł lub spoin. Jeżeli natomiast zanieczyszczenia osadziły się wewnątrz przewodu kominowego, niezbędne będzie ich usunięcie przez wezwanego kominiarza. W przypadku, gdy stan komina nie pozwala na zainstalowanie typowego wkładu stalowego, można zdecydować się na użycie elastycznych rur typu spiro albo na budowę komina zewnętrznego, wykonanego ze specjalnych rur dwuściennych z warstwą izolacji w postaci wełny mineralnej.