Jak prowadzić instalację gazową?

instalacja gazowa

Prowadzenie instalacji gazowej wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania technicznego i wiedzy, ale również – a może i przede wszystkim – prawidłowo dobranych rur, połączeń i przegród. Jak łączyć i prowadzić rury do gazu, a także jakie rury nadadzą się do zewnętrznej instalacji gazowej?

Jakie rury stosuje się w instalacjach gazowych?

W instalacjach gazowych stosuje się trzy rodzaje rur. Do prowadzenia w ziemi czy na zewnętrznych ścianach obiektów budowlanych stosuje się przede wszystkim rury polietylenowe wykonane z polietylenu wysokiej gęstości. Rurami tymi prowadzi się zewnętrzne przewody gazowe oraz wykonuje się za ich pomocą przyłącza gazowe do budynków.

Stalowe rury do gazu bezszwowe lub ze szwem służą do prowadzenia instalacji gazowych wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Najczęściej są one łączone poprzez spawanie albo za pomocą łączników gwintowanych wykonanych z białego żeliwa. Warto pamiętać, że rur stalowych nie można wykorzystywać do prowadzenia przewodów gazowych wewnątrz ziemi. W ziemi można układać wyłącznie rury PE.

Ostatnim rodzajem rur do gazu są twarde rury z miedzi, których ścianka ma nie mniej niż 1 mm (w przypadku średnicy do 22 mm) lub 1,5 mm (w przypadku średnicy rury do 28 mm). Tego typu rury prowadzone są wyłącznie wewnątrz budynków i mogą być łączone za pomocą prasowania odpowiednich kształtek, zaprasowywania między sobą lub lutowania.

Jak prowadzić przewody gazowe?

Sposób prowadzenia oraz rozmieszczania przewodów instalacji gazowych zależy przede wszystkim od rodzaju gazu, jaki będzie płynąć przez instalację. W przypadku gazu ziemnego przewody gazowe muszą być instalowane powyżej przewodów elektrycznych w odległości nie mniejszej niż 10 cm między sobą.

Jeśli przez przewody gazowe będzie płynąć gaz płynny, wówczas przewody gazowe muszą znajdować się poniżej instalacji elektrycznych oraz wszelkich iskrzących urządzeń w odległości pionowej co najmniej 60 cm. Warto również zaznaczyć, że jeśli przewody gazowe prowadzone są w sposób, który wymusza skrzyżowanie z innymi instalacjami, wówczas skrzyżowanie instalacji gazowej z inną instalacją musi odbywać się w odległości co najmniej 2 cm.

Przewody gazowe wewnątrz obiektów budowlanych powinny być prowadzone natynkowo – zwłaszcza w suterenach i piwnicach. W przypadku pozostałych kondygnacji budynku można prowadzić przewody gazowe w bruzdach ściennych podtynkowo. Należy jednak pamiętać, że nie można ich przykrywać betonem. Jeśli instalacja gazowa wykonywana jest z rur miedzianych, bruzdy ścienne nie mogą być wypełniane.

Istotną kwestią, którą należy poruszyć, opisując temat prowadzenia rur do gazu, jest wykonywanie ich przejścia przez przegrody. W przypadku przejścia rur przez zewnętrzne ściany budynku rury gazowe muszą przechodzić na wysokości nie mniejszej niż 0,5 m nad poziomem podłogi piwnicy. Co więcej, przewód gazowy musi przechodzić w odpowiednio dobranej rurze osłonowej (tulei ochronnej), która zabezpieczy rurę przed uszkodzeniem mechanicznym wynikającym z osiadania budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *