Rachunek powierniczy – w jaki sposób chroni inwestora kupującego nieruchomość od dewelopera?

rachunek powierniczy

Zakup nieruchomości w trakcie budowy lub jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty stanowi atrakcyjną ofertę dla wielu inwestorów. W ten sposób można uzyskać preferencyjną cenę, a także wprowadzić zmiany w projekcie, które lepiej dopasują obiekt do potrzeb nabywcy. Jednakże taka inwestycja wiąże się z oczywistym ryzykiem. Właśnie z tego powodu deweloper jest zobowiązany do założenia rachunku powierniczego.

Czym jest i w jaki sposób działa rachunek powierniczy?

Prowadzony przez bank rachunek powierniczy odgrywa rolę pośrednika pomiędzy deweloperem oraz inwestorem i służy to prowadzenia rozliczeń pomiędzy obydwiema stronami. Na rachunek powierniczy trafiają pieniądze klienta – w tym również środki pochodzące z kredytu hipotecznego – po czym wypłacane są deweloperowi po spełnieniu określonych w umowie warunków – np. zakończenia danego etapu budowy. Tym sposobem klient może bez obaw zgromadzić i przechowywać środki przeznaczone na inwestycję, natomiast deweloper zyskuje pewność, że w momencie wypełnienia wcześniejszych ustaleń, nabywca będzie wypłacalny. W przypadku bankructwa dewelopera inwestor nie traci swoich pieniędzy, gdyż są one zabezpieczane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, co dodatkowo redukuje ryzyko związane z kupnem nieruchomości na etapie planowania.

Czym się różnią otwarte i zamknięte rachunki powiernicze?

Podstawową różnicą pomiędzy obydwoma rachunkami jest sposób wypłaty zgromadzonych funduszy deweloperowi przez bank. W przypadku rachunku zamkniętego następuje to dopiero w chwili przeniesienia własności obiektu na klienta, natomiast przy rachunku otwartym pieniądze przekazywane są wykonawcy w transzach. Wypłaty te odbywają się wraz z ukończeniem opisanych w umowie etapów budowy, które muszą zostać potwierdzone przez wskazanego przez bank rzeczoznawcę. W przypadku rachunku otwartego możemy spotkać się dodatkowo z dwoma rodzajami ubezpieczenia: bankowym oraz ubezpieczeniowym. Ten pierwszy rodzaj obliguje – zgodnie z nazwą – bank do wypłaty inwestorowi wszystkich środków w przypadku bankructwa dewelopera, natomiast gwarancja ubezpieczeniowa przenosi tę odpowiedzialność na firmę ubezpieczeniową. Należy też nadmienić, że podczas trwania umowy klient nie może dowolnie rozporządzać pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku. Jedyną stroną, która ma dostęp do środków, jest deweloper – w przypadku wariantu otwartego – lecz odbywa się to pod ścisłym nadzorem banku.

Rachunek powierniczy gwarancją bezpieczeństwa

Pośrednictwo banku za pomocą rachunku powierniczego zabezpiecza pieniądze inwestora i daje pewność, że trafią one do dewelopera we właściwym czasie. Z drugiej strony firma zajmująca się prowadzeniem inwestycji prezentuje się potencjalnym klientom jako godna zaufania. Modernhomes.pl posługuje się jedynie sprawdzonymi rachunkami powierniczymi, które gwarantowane są przez renomowane i stabilne banki, aby zapewnić swoim klientom satysfakcję na każdym etapie współpracy.