Redukcja emisji CO2 – jaki będzie miała wpływ na środowisko

Redukcja emisji CO2

Zmiany klimatyczne to największe z wyzwań, przed jakimi stanęła ludzkość w ciągu swojej burzliwej historii. Chociaż zdanie to brzmi jak sensacyjny nagłówek, w tym wypadku jest ono stwierdzeniem faktu. Wzrost poziomu gazów cieplarnianych na Ziemi to równia pochyła, która prowadzi do coraz poważniejszych konsekwencji o globalnych charakterze. Właśnie dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez ograniczenie emisji CO2.

Wpływ dwutlenku węgla na środowisko

Chociaż CO2 stanowi naturalny składnik atmosfery, jego nadmiar przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, który wywołuje całą lawinę negatywnych skutków, obejmujących wzrost średniej temperatury na Ziemi, podniesienie poziomu mórz oraz zmiany we wzorcach opadów. Czynniki te mają gigantyczny wpływ na funkcjonowanie naturalnych ekosystemów oraz naszego społeczeństwa, a najmniejsze zmiany światowych wskaźników prowadzą do zmian o trudnej do przewidzenia skali. Przykładowo samo zmniejszenie regularności oraz ilości opadów prowadzi do zwiększenia zagrożenia suszą i pożarami, kurczenia się terenów nadających się do uprawy, podwyższenia cen produktów rolniczych, kosztownej modernizacji systemów nawadniających lub utraty konkurencyjności na rzecz tańszego importu zza granicy.

Do czego doprowadzi redukcja poziomu CO2 w atmosferze?

Pierwszym i najważniejszym skutkiem wprowadzania rozwiązań przyjaznych środowisku jest zahamowanie destrukcyjnego wpływu efektu cieplarnianego. Obejmuje to m.in. spowolnienie topnienia czap lodowcowych na biegunach oraz ustabilizowanie temperatury i zakwaszenia oceanów. Warto zaznaczyć, że bujne życie pod powierzchnią wody oraz duże połacie terenów zielonych odpowiadają za absorpcję CO2 w naturalny sposób. Wycinka lasów i pustoszejące oceany prowadzą do obniżenia możliwości przyjmowania CO2, co prowadzi do jeszcze szybszego postępowania efektów globalnego ocieplenia. Proekologiczne zmiany we wszystkich sektorach przemysłu oraz zmiana sposobu myślenia o klimacie pozwalają ograniczyć poziom emitowanego CO2 do atmosfery, co przyczynia się do zachowania negatywnych zmian.

Jednakże walka z efektem cieplarnianym to coś więcej niż ścisłe regulacje. Jak wyjaśnił Andrzej Reclik, prezes grupy Górażdże w swoim wywiadzie – https://builderpolska.pl/2022/02/03/zmierzamy-w-kierunku-neutralnosci-klimatycznej/ – redukcja emisji CO2 to inwestycja w nowe technologie, które otwierają zupełnie nowe drogi rozwoju. Lepsze planowanie procesów urbanizacyjnych, uruchomienie przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych oraz wykorzystanie nowych rodzajów materiałów pozwala wznosić budynki o obniżonym zapotrzebowaniu na energię. W konsekwencji zmniejszony zostaje popyt wywierany na elektrownie, co w krótkiej perspektywie przekłada się na zmniejszone zużycie paliw kopalnych, w dłuższej natomiast na przesunięcie ciężaru na zakłady wytwarzające energię z odnawialnych źródeł. Obniżenie poziomu CO2 to przede wszystkim stabilizacja klimatu, redukcja gwałtownych zjawisk pogodowych takich jak susze oraz wichury, a także możliwość odnowy naturalnych metod absorpcji CO2.