Co trzeba zrobić po skończeniu budowy domu?

nowy dom

Zakończenie budowy domu jednorodzinnego wymaga zgromadzenia kilku dokumentów, a następnie złożenia ich w odpowiednich instytucjach. Odbiór domu jest konieczny, jeśli chce się w nim legalnie zamieszkać. Najważniejszym elementem jest dziennik budowy, który zawiera informacje zapisywane przez cały czas trwania budowy. Dokumentacja zgromadzona w trakcie budowy ma cenne informacje, które są potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Zalicza się do nich m.in.: odbiory prac budowlano-instalacyjnych, umowy z dostawcami mediów, protokoły odbioru instalacji wewnętrznych. Odbiór domu może przejść sprawnie, jeśli odpowiednio wcześniej zadba się o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Jakie dokumenty są niezbędne, aby zakończyć budowę domu?

Zakończenie budowy domu – niezbędne formalności

Dobrego inwestora poznaje się nie po tym, jak zaczyna budowę, ale po tym, jak i kiedy ją kończy. Żeby formalnie zakończyć prace budowlane i móc legalnie zamieszkać w domu, należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Po skończeniu budowy domu ma się na to 14 dni od ukończenia wszystkich prac budowlanych. Nie można jednak złożyć dokumentów wcześniej niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania budynku. W przypadku domów jednorodzinnych urząd nie ma obowiązku, aby przeprowadzać kontrolę, jednak ma taką możliwość.

Składając zawiadomienie, należy dołączyć również oryginał dziennika budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Jeżeli w trakcie budowy zostały wprowadzone tzw. zmiany nieistotne, czyli niewymagające zmiany pozwolenia na budowę, trzeba także dołączyć kopie rysunków, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie konieczności również uzupełniający opis). Istotnym dokumentem jest także oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu i porządku terenu – jeśli jest taka potrzeba to również sąsiedniej ulicy, nieruchomości lub lokalu. Warto pamiętać także o protokołach z badań i sprawdzeń, m.in. instalacji elektrycznej.

Ostatnią formalnością jest uzyskanie numeru posesji, który można otrzymać w urzędzie gminy na podstawie wniosku o ustalenie numeru porządkowego. Złożenie zawiadomienia nie wymaga uiszczenia opłat skarbowych. Należy jednak wykonać kopię wszystkich dokumentów dla siebie.

Dlaczego zawiadomienie o zakończeniu budowy jest tak ważne?

Zakończenie budowy domu to etap, który jest zarówno ekscytujący, jak i stresujący równocześnie. Fakt zakończenia prac budowlanych, nie oznacza jednak, że od razu można w takim obiekcie zamieszkać. Działanie to jest niezgodne z przepisami Polskiego prawa budowlanego, a złamanie go wiąże się z karą finansową.

Jak mówi pracownik firmy ITS oferującej wykonywanie gotowych domów drewnianychObecne technologie sprawiły, że budowa własnego domu jednorodzinnego nie musi wiązać się z upływem wielu lat. Gotowe domy drewniane powstają w błyskawiczny sposób i wykorzystują najlepsze materiały. Architekci, którzy stworzyli dany projekt, na życzenie klienta mogą go dopasować do indywidualnych potrzeb. Specjaliści są więc obecni na etapie każdorazowego ewentualnego problemu i pomogą przebrnąć przez wszystkie formalności związane z odbiorem budynku.

Decydując się na budowę domu jednorodzinnego, należy wybierać wyspecjalizowane firmy oferujące takie usługi. Przemyślane projekty i pomoc architekta na każdym etapie współpracy to gwarancja zadowolenia.