Co warto wiedzieć o materiałach ściernych nasypowych?

Materiały ścierne nasypowe

Obróbka szlifierska pozwala na przygotowanie powierzchni do jej dalszego użytkowania. Wygładzanie odbywa się przy użyciu materiałów ściernych dedykowanych do danego rodzaju tworzywa. Czym są materiały nasypowe i w jaki sposób należy dobierać rodzaj nasypu?

Materiały ścierne nasypowe – podstawowe informacje

Materiały ścierne nasypowe to wyroby przeznaczone do obróbki ściernej powierzchni. Są powszechnie stosowane w branży przemysłowej i budowlanej. Przykładem takiego narzędzia jest papier ścierny, czyli obowiązkowy element wyposażenia każdego warsztatu. Znajdziemy go zarówno w profesjonalnym zakładzie, tuż obok krążków i ściernic szlifierskich, jak i w domowej skrzynce z narzędziami.

Materiały składają się z:

  • wytrzymałego i elastycznego podłoża (np. papier, płótno),
  • spoiwa mocującego ziarno ścierne na podłożu,
  • ziarna o wysokich właściwościach ściernych,
  • nasypu.

Wszystkie elementy składowe mogą mieć zróżnicowaną charakterystykę, którą należy dobrać do rodzaju powierzchni przedmiotu oraz ustalonej metody obróbki.

Czym jest nasyp?

Nasyp to procentowy udział ziaren ściernych na jednostkę powierzchni. Należy go dopasować do rodzaju i struktury powierzchni obrabianego materiału. Jakie formy nasypu mamy do wyboru i w jakich przypadkach można je stosować?

Kiedy mówimy o nasypie pełnym?

O nasypie pełnym mówimy, jeśli ziarno pokrywa 100% powierzchni podłoża. Stosuje się go do obróbki twardych materiałów, których odpad nie będzie zapychać ziaren ściernych. Nasyp pełny jest najczęściej wybierany do szlifowania twardego drewna i metali. W efekcie otrzymujemy dokładnie obrobioną, gładką powierzchnię.

Kiedy stosowany jest nasyp półotwarty?

O nasypie półotwartym mówimy, jeśli ziarno pokrywa 75-80% powierzchni podłoża. Stosuje się go do obróbki średnio twardych materiałów, takich jak miękkie drewno, metale kolorowe czy sztuczne tworzywa. Efekt obróbki będzie mniej dokładny niż w przypadku nasypu pełnego.

Do czego wykorzystuje się nasyp otwarty?

O nasypie otwartym mówimy, jeśli ziarno pokrywa 50% powierzchni podłoża. Stosuje się go do szlifowania materiałów miękkich i lepkich, które podczas procesu ścierania mocno przyczepiają się do ziaren ściernych. Zastosowanie nasypu otwartego umożliwia wypełnienie luk odpadem pochodzącym z powierzchni obrabianej, przedłużając tym samym żywotność struktury szlifującej.

Materiały ścierne nasypowe

Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze materiałów?

Najważniejszym kryterium doboru materiałów ściernych nasypowych jest rodzaj obrabianej powierzchni. Do materiałów twardych przeznaczony jest nasyp pełny, gwarantujący najwyższą dokładność szlifowania. Do materiałów miękkich należy wybrać nasyp otwarty, który spowolni proces zapychania się powierzchni ściernej.

Co by się stało, gdybyśmy dla materiału miękkiego wybrali nasyp pełny? Odpad powstający podczas wygładzania szybko pokryłby całą powierzchnię ziaren, uniemożliwiając dalszą obróbkę tym samym produktem ściernym. Dlatego właśnie producenci materiałów szlifujących oferują szeroką gamę produktów o różnym nasypie, pozwalając na wybranie narzędzi dopasowanych do specyfiki zadania.