Co zrobić, aby zredukować koszty ogrzewania pompą ciepła? Sprawdź, jak powinna przebiegać regulacja temperatury w budynku

Wydajna pompa ciepła do ogrzewania domu

Zainteresowanie pompami ciepła wzrasta z roku na rok. Coraz częściej wykorzystuje się je w budynkach jako źródło ogrzewania, dlatego warto przyjrzeć się zarówno kosztom inwestycyjnym tych urządzeń, jak również kosztom ich eksploatacji. Dobrze działająca instalacja grzewcza powinna zapewniać użytkownikom odpowiedni komfort cieplny przez cały rok przy jak najniższych kosztach. W rzeczywistości nie zawsze tak jest. W takich sytuacjach pojawia się pytanie – jak zmniejszyć koszty ogrzewania pompą ciepła?

Z tekstu dowiesz się:

  • od czego zależą koszty ogrzewania pompą ciepła,
  • jak poprawić wydajność pompy ciepła,
  • jak zorganizować system sterowania pompą ciepła.

Zanim podejmie się temat redukcji kosztów ogrzewania pompą ciepła, warto się zapoznać z terminem współczynnika efektywności pompy ciepła COP, który wskazuje, jaki jest stosunek ciepła dostarczanego przez pompę do budynku do ilości energii elektrycznej, którą zużywa. COP odnosi się do źródła dolnego (gruntu, powietrza, wody) i źródła górnego (instalacji grzewczej, do której przekazywane jest ciepło poprzez czynnik chłodniczy i która oddaje je później w pomieszczeniu przez np. ogrzewanie podłogowe) i określa efektywność pomp ciepła w danych warunkach. Efektywność pracy pompy ciepła nie tylko decyduje o możliwościach ogrzania budynku, ale również warunkuje wysokie bądź niskie koszty eksploatacji tego urządzenia. Im wyższa wartość współczynnika COP, tym lepiej, ponieważ pompa może wytworzyć więcej ciepła przy zużyciu tej samej ilości energii. Rozszerzenie systemu grzewczego o dodatkowe elementy może pomóc w podniesieniu współczynnika efektywności pompy ciepła COP m.in. dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych lub regulatora, który pozwoli nam na sterowanie instalacjami c.o. i c.w.u.

Koszty ogrzewania pompą ciepła – od czego zależą?

Na koszty ogrzewania pompą ciepła wpływa wiele czynników, ale jednym ze sposobów obniżenia opłat jest regulacja temperatury w budynku. Przyjmuje się, że optymalna temperatura w domu w ciągu dnia, kiedy jesteśmy odpowiednio ubrani, to około 20-21°C. Nie powinna być ona zbyt niska (poniżej 16°C), aby nie dopuścić do wykraplania się wilgoci i ochronić budynek przed rozwojem pleśni. Jeśli zastanawiamy się nad obniżeniem temperatury w budynku w ciągu dnia podczas nieobecności domowników, należy przeanalizować, czy warto.

Wszystko zależy od tego, jak długo nas nie będzie. Jeśli nieobecność trwa kilka godzin, nie ma potrzeby nadmiernego ograniczania pracy systemu grzewczego, ponieważ należy uwzględnić bezwładność cieplną zarówno samego budynku, jak i systemu grzewczego. Temperatura wewnątrz nie zdąży bowiem szybko wrócić do zadanej wartości. To samo dotyczy różnicy temperatur między dniem a nocą – przykładowo użytkownik chce utrzymywać inną temperaturę w dzień oraz inną w nocy, co wpłynie na zachowanie pompy ciepła. Nagły wzrost temperatury spowoduje, że sprężarka zacznie pracować z większą prędkością, ale za to z niższą sprawnością. Unika się więc obniżania zadanej temperatury wewnętrznej o więcej niż 1-2°C.

Podczas dłuższych nieobecności domowników, np. w czasie ferii zimowych, można bardziej obniżyć temperaturę wewnątrz. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każda pompa ciepła cechuje się pewną minimalną temperaturą pracy. Wyjeżdżając na ferie, nie można więc nadmiernie obniżać temperatury w budynku, by nie doszło do awaryjnego wyłączenia pompy ciepła. W przypadku instalacji podłogowej nie warto obniżać zadanej temperatury w budynku poniżej 15-16°C. Pamiętajmy też o tym, że ponowne rozgrzanie budynku może zająć nawet 2-3 dni. Należy to uwzględnić, ustawiając czas obowiązywania funkcji „Urlop”.

 Jak poprawić wydajność pompy ciepła do ogrzewania domu?

Do poprawy wydajności systemu grzewczego oraz ograniczenia zużycia energii elektrycznej służą regulatory systemowe, w które wyposażone są nowoczesne pompy ciepła. Dzięki ich działaniu nie trzeba samemu zmieniać np. temperatury wody: automatyka sama dobierze optymalne parametry. Analizują one dane dotyczące warunków termicznych oraz te wprowadzone przez użytkownika, aby usprawnić działanie systemu.

Do zarządzania pracą pompy ciepła stosuje tzw. regulator pogodowy – dostosowuje on działanie  urządzenia do aktualnych warunków panujących na zewnątrz. Czujnik temperatury zewnętrznej powinien być zainstalowany w taki sposób, aby pomiar nie był zakłócony. Z tego powodu montuje się go po północnej stronie budynku, z dala od okien, drzwi, wyrzutni powietrza itp. Regulatory te sterują pracą instalacji za pomocą krzywej grzania, tzn. dostosowują temperaturę wody w instalacji do aktualnych warunków zewnętrznych. Im chłodniej na zewnątrz, tym wyższa temperatura pracy pompy ciepła i odwrotnie. To ważne, ponieważ pompy ciepła uzyskują najwyższą efektywność pracy przy niskich temperaturach wody grzewczej.

Regulatory można również wykorzystać do zarządzania wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, ustawiając wymagany przepływ powietrza dla godzin korzystania z budynku. Przy zastosowaniu sterownika systemowego, np. sensoCOMFORT, nie ma potrzeby uczenia się obsługi kilku regulatorów. Poza tym unikniemy sytuacji, w której automatyka pompy ciepła może pracować jeszcze w trybie ogrzewania, podczas gdy regulator centrali wentylacyjnej uruchomił funkcję chłodzenia, np. z powodu jednorazowego wzrostu temperatury w budynku.

Jak zorganizować system ogrzewania pompą ciepła?

Aby dobrze zaprogramować swój system ogrzewania pompą ciepła za pomocą regulatora i ograniczyć w ten sposób koszty, należy przeanalizować, jaki prowadzimy tryb życia, np. po to, aby automatycznie zmniejszyć temperaturę na noc lub właściwie ustawić zakres czasowy, kiedy ogrzewać ciepłą wodę użytkową.

W przypadku pomp Vaillant obok regulatora warto zainstalować aplikację myVAILLANT na swoim smartfonie, aby na bieżąco kontrolować cały system grzania w budynku i nim sterować. Dzięki temu szybko zmienimy nastawy systemu sterowania, np. gdy w przypadku skrócenia urlopu. Korzystając z taryf strefowych, np. G12, G12w czy G13, w których w wybranych godzinach cena energii elektrycznej jest znacznie niższa, warto wykorzystać możliwości sterownika systemowego. W szczególności godziny podgrzewania wody do mycia należy dostosować do godzin dostępności tańszej energii. W przypadku zarządzania pracą ogrzewania domu, np. w sterowniku sensoCOMFORT, do dyspozycji mamy zaś aż dwanaście przedziałów czasowych, a dla każdego z nich możemy ustawić inną oczekiwaną temperaturę w budynku. W ten sposób możemy ustawić nieco wyższą oczekiwaną temperaturę, np. w trakcie ostatnich dwóch godzin obowiązywania niższej ceny energii. Zaś niższą temperaturę dla godzin naszej nieobecności i występowania wysokiej ceny energii.  Dzięki temu koszty eksploatacji mogą być wyraźnie niższe.

Aby dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych pomp ciepła Vaillant, zajrzyj na naszą stronę.