Dlaczego certyfikat energetyczny jest obowiązkowy?

certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny to dokument, który informuje o efektywności energetycznej budynku lub jego części. Właściciele budynków często pytają, czy certyfikat energetyczny jest obowiązkowy. Odpowiedź brzmi – tak, jest on obowiązkowy.

Dlaczego certyfikat energetyczny jest obowiązkowy?

Certyfikat energetyczny jest obowiązkowy w Polsce od 2009 roku, zgodnie z ustawą z dnia 19 maja 2009 roku o efektywności energetycznej budynków. Ustawa ta wprowadza obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego dla budynków lub ich części, które są oferowane do sprzedaży lub wynajmu.

Celem wprowadzenia certyfikatu energetycznego było zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych związanych z zużyciem energii.

Kto jest zobowiązany do uzyskania certyfikatu energetycznego?

Certyfikat energetyczny muszą posiadać wszyscy właściciele budynków lub ich części, którzy planują sprzedać lub wynająć te obiekty. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych.

Właściciele budynków, którzy nie posiadają certyfikatu energetycznego, naruszają przepisy i mogą zostać ukarani grzywną. Dodatkowo, brak certyfikatu energetycznego może wpłynąć negatywnie na proces sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części, ponieważ potencjalni klienci mogą być bardziej zainteresowani obiektami, które posiadają ten dokument.

Jak uzyskać certyfikat energetyczny?

Proces uzyskania certyfikatu energetycznego obejmuje przeprowadzenie audytu energetycznego, sporządzenie raportu oraz certyfikatu energetycznego.

Audyt energetyczny to szczegółowa analiza zużycia energii w budynku lub jego części. Audyt przeprowadza specjalista z odpowiednimi kwalifikacjami, który analizuje m.in. izolację termiczną, instalacje grzewcze, oświetlenie, wentylację, zużycie wody, a także potencjalne źródła energii odnawialnej.

Na podstawie wyników audytu energetycznego sporządzany jest raport, który zawiera informacje o efektywności energetycznej budynku lub jego części oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej.