Fotowoltaika – zmiany w ustawie i edycja programu Mój Prąd 4.0

fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne stanowią rozwiązanie coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych w celu pozyskania energii elektrycznej. Panele słoneczne to nie tylko obniżenie wydatków w tym zakresie, ale również odciążenie środowiska obciążonego przez rozpowszechnione w Polsce elektrownie węglowe. Czym odznaczać się będzie czwarta edycja jednego z najbardziej znamiennych programów dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych – Mój Prąd?

Zmiany w programie Mój Prąd 4.0

Szczególna popularność rządowego programu Mój Prąd skłoniła przedstawicieli rządowych do poszerzenia obszaru dofinansowania. Pomimo tego, iż 1 lipca rozpoczął się nabór do jego trzeciej odsłony, Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska ogłosił, iż czwarta edycja uwzględniać będzie również magazyny energii i ciepła. Głównym założeniem resortu w projektowaniu nadchodzącego programu jest uwzględnienie zmian na rynku energii, a także oczekiwań zgłaszanych przez konsumentów. Efektem tego będzie rozwiązanie wspierające nie tylko magazynowanie, ale również zużywanie prądu bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Dofinansowaniem objęte zostaną m.in. ładowarki pojazdów elektrycznych, systemy zarządzania energią, a także wszelkie urządzenia zwiększające ww. autokonsumpcję energii.

Zmiana ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii

Oprócz nadchodzącej, rozszerzonej edycji programu Prąd 4.0, zmiany obejmą również Prawo energetyczne, a także ustawy o odnawialnych źródłach energii, m.in. fotowoltaika. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, model opustu 1:0,8 bądź 1:0,7 (wartość zależy od mocy danej instalacji) zamieniony zostanie na model opustowy 1:1. W praktyce przekłada się to na możliwość magazynowania energii oraz jej późniejszego pobrania w analogicznej ilości. Rozwiązanie to zlikwiduje problem instalacji przewymiarowanych, wskutek czego wytwarzających więcej energii niż aktualne zapotrzebowanie.

Rok 2022 to przede wszystkim zmiany dla nowych prosumentów, którzy zwiększoną ilość zmagazynowanej energii będą mogli sprzedać co najmniej po cenie rynkowej. Zmiana w ww. ustawach wiąże się również z nową kategorią uczestnika sieci, a mianowicie odbiorcą aktywnym. Grupa ta stanowi końcowych odbiorców zarówno zużywających i magazynujących, jak również sprzedających nadwyżkę energii wytworzonej we własnym gospodarstwie domowym. Rozwiązanie w tej postaci ma na celu zwiększenie obszaru działania prosumentów, co w przyszłości przełoży się na poprawę efektywności energetycznej.