Naruszenie miru domowego – na czym polega?

mir domowy

Prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mieszkania gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Mir domowy to dobro osobiste, które jest chronione przez przepisy prawa cywilnego. Każdy z nas ma prawo do zachowania prywatności, nietykalności czy wolności. Co ważne, taki przywilej przysługuje nie tylko właścicielom mieszkań, ale też najemcom lokali mieszkalnych. Na czym polega naruszenie miru domowego? Jaka kara za to grozi?

Naruszenie miru domowego – art. 193 Kodeksu karnego

Pojęcie to bywa często mylone z zakłócaniem ciszy nocnej. Tymczasem naruszenie miru domowego nie jest wykroczeniem, ale przestępstwem. W myśl art. 193 Kodeksu karnego obejmuje ono wszelkie próby przedostania się do cudzego mieszkania lub innego pomieszczenia chronionego prawnie. Wdarcie się obcego domu bezprawnie narusza mir domowy. Ochrona prawna w postaci artykułu 193 k.k. ma za zadanie zabezpieczyć prywatność Polaków. Warto zaznaczyć, że prawo zabezpiecza także dobra osobiste osób wynajmujących nieruchomości.

Temat ten budzi sporo kontrowersji wśród właścicieli mieszkań. Należy jednak podkreślić, że jeśli najemca posiada ważną umowę, nad nim również rozpościera się parasol ochronny. Niedopuszczalne jest, by właściciel wszedł do mieszkania pod nieobecność lokatora – bez uzgodnienia tego faktu z osobą wynajmującą. Najemca ma także prawo zażądać, by opuścił lokal. Na przykład w sytuacji, gdy uzna, że doszło do naruszenia miru domowego. Właściciel musi się do tego dostosować, w przeciwnym razie najemca może wezwać policję w celu rozstrzygnięcia sporu.

Co grozi za naruszenie miru domowego?

Według art. 193 Kodeksu karnego każdy, kto wdziera się do domu, mieszkania lub na teren ogrodzony wbrew wyraźnej woli osoby uprawnionej podlega karze grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia jej do maksymalnie jednego roku. Prawo do nietykalności lokalu mieszkalnego i użytkowego gwarantuje także art. 47 Konstytucji RP. Mówi on m.in. o ochronie życia prywatnego oraz rodzinnego. Natomiast art. 50 gwarantuje nienaruszalność mieszkania. W praktyce oznacza to tyle, że przeszukanie domowego pomieszczenia może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie.

Na terenie wielu polskich miast znajdują się zamknięte osiedla deweloperskie, które są całodobowo monitorowane. Zmniejsza to ryzyko wtargnięcia za ogrodzenie niepowołanych osób.  Automatycznie przekłada się to na bezpieczeństwo wszystkich lokatorów. Przykładowo odpowiednie zabezpieczenia i dostęp do wielu udogodnień mają nowe mieszkania w Ursusie. Prestiżowe osiedla położone na terenie popularnej dzielnicy Warszawy zapewniają mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wolność od bezprawnych ingerencji zakłócających spokój zamieszkiwania.

Naruszenie miru domowego dotyczy sytuacji, gdy „intruz” nie chce opuścić pomieszczenia na wyraźne prośby ze strony najemcy lub właściciela mieszkania. Gdzie można zgłosić takie przestępstwo? Wystarczy złożyć zawiadomienie na policji, dołączając wniosek o ściganie sprawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *