Przegląd kominiarski a odszkodowanie od ubezpieczyciela

kominiarz

Ubezpieczenie budynku od następstw zdarzeń losowych jest z wielu powodów bardzo rozsądnym posunięciem. Warto jednak pamiętać, że każda polisa zawiera ściśle określone zasady – jeśli nie zostaną spełnione, nie otrzymasz odszkodowania. Jednym z podstawowych obowiązków ubezpieczonego jest dbanie o stan instalacji, w tym zlecanie regularnych przeglądów kominiarskich.

Przegląd kominiarski – dlaczego jest tak ważny?

Kominy stanowią jeden z najistotniejszych elementów systemu odprowadzania spalin. Ich nieprawidłowe działanie spowodowane brakiem konserwacji może nieść za sobą dotkliwe skutki. Jednym z nich jest wybuch pożaru w wyniku zapalenia się osadów wewnątrz przewodu kominowego – przestrzega pracownik Zakładu Usług Kominiarskich w Warszawie. Niedrożność tego elementu może z kolei skutkować cofaniem się spalin, a warto pamiętać, że są to substancje wysoce szkodliwe dla zdrowia ludzi. Niedrożny komin może spowodować śmiertelne zatrucie domowników czadem, dlatego pod żadnym pozorem nie można zaniedbywać konserwacji systemu odprowadzania spalin.

Zlecanie regularnych przeglądów kominowych jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku, który nakładają na niego przepisy prawa. W zależności od typu obiektu oraz jego powierzchni, przeglądy przewodów kominowych należy przeprowadzać raz do roku lub częściej. Kontrolowane są drożność komina, jego szczelność oraz prawidłowa cyrkulacja powietrza. Kominiarz, dokonując przeglądu, może też wykryć ewentualne usterki i zlecić ich usunięcie. Przegląd nie trwa długo i nie kosztuje zbyt wiele, a znacząco wpływa na bezpieczeństwo użytkowników obiektu, nie warto więc tego zaniedbywać.

Przeglądy kominiarskie a ubezpieczenie

Kolejną kwestią, dla której nie warto pomijać obowiązkowych przeglądów kominiarskich, jest ubezpieczenie budynku. Użytkownik obiektu może wykupić polisę o zakresie ochrony zgodnym z własnymi potrzebami, jednak najczęściej wybieranymi są te, które zapewniają wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń losowych. Należą do nich pożar, zalanie lub zniszczenie mienia w inny, niezależny od użytkownika, sposób.

Wykupienie polisy jest bardzo dobrym pomysłem, jednak należy pamiętać, że ubezpieczyciel zawsze zastrzega, jakie warunki muszą zostać spełnione, by uzyskać odszkodowanie. Jednym z nich jest utrzymywanie instalacji w budynku we właściwym stanie, a także stosowanie się do przepisów prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych.

Jeśli zakład ubezpieczeń udowodni ubezpieczonemu, że nie zlecał przeglądów kominiarskich, wypłata odszkodowania najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Wybuch pożaru czy inna, poważna w skutkach awaria zostaną uznane za wynik zaniedbania osoby ubezpieczonej. Dlatego, nawet jeśli nie przemawiają do Ciebie kwestie bezpieczeństwa, pomyśl o stratach materialnych, na które może Cię narazić pomijanie taniej i niewymagającej wiele czasu usługi przeglądu komina.