Jak zabezpieczyć głębokie wykopy?

wykopy

Nowoczesne budynki bardzo często posiadają wiele pięter znajdujących się nad poziomem ziemi, ale również coraz więcej budynków sięga wgłąb ziemi. Pod ziemią znajdują się wielokondygnacyjne parkingi, punkty usługowe, a także zaplecza logistyczne. Niejednokrotnie wynika to z faktu, iż w większych miastach pozostało niewiele niezabudowanych działek, które można wykorzystać, dlatego też inwestorzy starają się je jak najlepiej zagospodarować. Decydując się na budowę w sąsiedztwie istniejących już zabudowań, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie głębokich wykopów.

Głębokie wykopy – co warto o nich wiedzieć?

Decydując się na wykonanie głębokiego wykopu należy wziąć pod uwagę wiele istotnych kwestii, w tym oddziaływanie wód gruntowych, skomplikowane uwarunkowania dotyczące stateczności ścian bocznych i dna tych wykopów, a także wpływ drgań, czy też zjawisk osuwiskowych. Wszystko to ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo nie tylko nowo powstającego budynku, ale również zabudowań znajdujących się w sąsiedztwie. W sytuacji, gdy wykonanie szerokoprzestrzennych wykopów o dużej głębokości jest niemożliwe, konieczne jest zastosowanie innych sposobów zabezpieczania tego typu miejsc, w tym wykorzystania pionowych konstrukcji oporowych.

Zabezpieczenie wykopów wykonuje firma Keller, w jej ofercie można znaleźć m.in. wysoce skomplikowane rozparcia wykopów. A jakie jeszcze sposoby zabezpieczania głębokich wykopów są stosowane?

Jak zabezpieczyć głębokie wykopy?

Sposobów zabezpieczania głębokich wykopów jest wiele, wśród nich znajdziemy takie rozwiązania, jak zastosowanie ścian szczelinowych, palisad, ścian berlińskich, oraz ścianek szczelnych. Nie zawsze są one niestety wystarczające i w takich przypadkach konieczne jest dodatkowe wspomaganie w postaci kotwienia, lub użycia konstrukcji rozporowych. Każdorazowo dobór odpowiedniej technologii zabezpieczania głębokich wykopów musi zostać poprzedzony badaniami gruntowo-wodnymi.

Bardzo dobrym i często wykorzystywanym sposobem na zabezpieczenie głębokich wykopów jest użycie wspomnianych już ścian szczelinowych. Pozwalają one na ekonomiczne i bezpieczne wykorzystanie przestrzeni, w których mają powstać podziemne części budynku. Kluczowe jest w tym przypadku posiadanie rzetelnych danych hydrogeologicznych oraz dokładnych parametrów gruntu, dzięki którym możliwe jest podjęcie optymalnych rozwiązań dla każdej realizacji ścian szczelinowych.

Trudności związane z zabezpieczaniem głębokich wykopów

Jak już zaznaczyliśmy, dużą trudnością związaną z wykonywanie głębokich wykopów w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza jeśli w bliskim sąsiedztwie znajdują się inne budynki, jest ryzyko osuwania się gruntów. Może to doprowadzić do uszkodzenia tych budynków, a nawet katastrofy budowlanej. Innym znaczącym problemem jest gromadzenia się wody w obrębie realizacji ścian szczelinowych. Dotyczy to również wykopów obudowanych palisadami. Na szczęście cały czas trwają badania i prace nad metodami odwodnień tego rodzaju obudów.