Na czym polega dyrektywa Ecodesign?

urządzenia grzewcze

Dbałość o środowisko skutkująca zachowaniami proekologicznymi, to w ostatnich latach już nie tylko moda, ale przede wszystkim konieczność podyktowana degradacją zasobów naturalnych. Coraz większe zanieczyszczenie powietrza mające wpływ na nasze zdrowie powoduje, że staramy się dokonywać wyborów, które są korzystne nie tylko dla środowiska, ale także dla nas samych. Jesteśmy do tego ponadto zobligowani licznymi dyrektywami Unii Europejskiej. Jedną z nich jest dyrektywa Ecodesign. Na czym ona polega?

Co jakich czas możemy spotkać się w mediach z informacjami dotyczącymi wymiany starych pieców. Jest to ważna kwestia, ponieważ tzw. kopciuchy znacznie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, a tym samym mają również negatywny wpływ na nasze zdrowie. Mimo to w wielu domach są one jeszcze podstawowym źródłem ogrzewania. Dzieje się tak dlatego, że jeszcze jakiś czas temu w wyborze pieca panowała całkowita dowolność, a same urządzenia nie wymagały żadnych certyfikatów świadczących o niskiej emisyjności. Sytuacja zmieniła się dopiero w 2012 roku, kiedy to zaczęto określać jakość kotłów klasami 3, 4 lub 5. Zgodnie z normą PN-EN 303–5:2012 piece zaczęto sprawdzać pod kątem emisji substancji smolistych oraz pyłów, określono również, że emisja tlenku węgla nie może przekraczać 500 mg/m3, a także podano  minimalną sprawność cieplną kotła. Na podstawie tych kryteriów wyodrębniono 3 klasy kotłów, z których największą sprawnością i najwyższymi parametrami wydajności cieplnej charakteryzowały się te z certyfikatem 5 klasy.

1 stycznia 2020 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego Ecodesign, która jeszcze wyżej ustawiła poprzeczkę dotyczącą wymagań stawianych kotłom na paliwa stałe. Jak twierdzi przedstawiciel sklepu 499.pldyrektywa Ecodesign objęła kotły klasy 5 i rozszerzyła stawiane im wymagania. Do tej pory ich pracę badano głównie w odniesieniu do mocy nominalnej, co było podstawą określenia klasy. W przypadku kotłów spełniających normę Ecodesign skupiono się na optymalnej wydajności w trakcie pracy w zróżnicowanych warunkach. Najważniejszym założeniem twórców normy było bowiem, aby certyfikat gwarantował wysoką sprawność i niską emisyjność kotłów niezależnie od tego, czy pracują one z nominalną czy też obniżoną mocą.

Certyfikatem Ecodesign oznaczone są zatem urządzenia grzewcze najwyższej jakości. Spełniają one normy ekologiczne przez cały okres eksploatacji, a także pozwalają zaoszczędzić nawet do 25% energii. Są to zatem kotły z najwyższej półki, które przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu środowiska naturalnego, ale pozwalają także obniżyć koszty eksploatacji.

Dodaj komentarz